Bütçeleme sistemi kurulması ve kontrol olmak üzere iki safhada hazırlanmaktadır.

  • Senaryo Analizleri,
  • Satış/Hizmet Bütçesi Kurulması ve Kontrolü,
  • Üretim Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
  • Satın alma Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
  • Stok Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
  • Personel Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
  • Yatırım Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
  • Nakit Akım Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,
  • Proforma Gelir Tablosu Oluşturma ve Kontrolü,
  • Proforma Bilanço Oluşturma ve Kontrolü.