Sürekli değişen mevzuat ve ekonomik koşullara paralel olarak, şirketler muhasebe ve vergi yükümlülüklerini daha etkin yönetebilmek için kaliteli ve gelişmiş süreçlere ihtiyaç duymaktadırlar.

Muhasebe

 • Hesap planlarının yapılması,
 • Grup Şirketlerinin hesap planlarının Tek düzen Hesap Planı’na uygun hale getirilmesi,
 • Türk Tek Düzen Hesap Planı ile uyumlu muhasebe kayıtları,
 • Yevmiye defteri, defter-i kebir ve muavin defterlerinin tutulması,
 • Yönetim raporlaması,
 • Muhasebe kontrol

Bordro 

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere bordro hizmetlerinin sunulması, karmaşık bordroların hazırlanmasında geniş deneyime sahibiz. Şirketinizin yapısına ve uygulamalarına göre, iyi yönetilen bir bordro süreci hazırlayarak, aşağıdaki hizmetleri üstlenebiliriz.

 • Bordro ve Sosyal Güvenlik mevzuatı konularında danışmanlık,
 • Bordro ve kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi,
 • Sosyal güvenlik (SGK) e-bildirgelerinin hazırlanması,
 • İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması,
 • İşe giren ve İşten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması,
 • Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
 • E-bordro hazırlanması.

Vergi Mevzuatına Uygunluk ve Vergi Beyannameleri

Vergi beyannamelerinizi zamanında vermenizi sağlamak ve mevzuata uygunluk konusundaki riskleri büyük ölçüde azaltmak için etkin bir süreç oluşturacağız. Günümüzde vergi mevzuatıyla ilgili gereklilikler oldukça karmaşık hale gelmekte, hata ve uyumsuzluklar sonucu cezalar artmaktadır.

Bundan dolayı, şirketlerin vergi mevzuatı ile ilgli süreçlerini daha etkin şekilde yürütmeleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu itibarla;

 • Geçici ve Yıllık Kurumlar ve Gelir vergisi beyannamesinin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
 • Muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
 • Yılsonu işlemlerinin ve yıllık Kurumlar ve Gelir beyannamelerinin incelenmesi,
 • Vergi durumu raporlaması,
 • KDV, Sorumlu sıfatı ile verilen KDV ve Ba-Bs formlarının hazırlanması ve ibraz edilmesi,
 • Damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
 • Vergi hesapları ve vergi beyannamelerinin incelenmesi.

Yasal mevzuatta ve muhasebe standartlarında giderek artan değişikliklerden dolayı şirketler vergi muhasebesi ile ilgili kaynakların ve uzmanlığın yetersizliği konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Şeffaflığa olan talebin artması yla birlikte, şirketler vergi planlaması ve risk yönetimi için merkezi ve birden fazla ülkede uygulanabilecek vergi muhasebesi modeline ihtiyaç duymaktadırlar.

Tescil Süreçleri,

Şirketler kendi bünyelerindeki ekiplerini daha katma değerli faaliyetlerde kullanmayı amaçladıklarından, tescil süreçlerini dış kaynak kullanarak sağlamayı tercih etmektedirler.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 • Vergi dairesi tescili,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tescili,
 • Belediye vergileri konusunda bilgilendirme,
 • Ticaret Odası tescili ile ilgili bilgilendirme.