Ümit Künar

Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Ensitüsünde Yönetici MBA bölümünde tamamlayan Ümit Künar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahiptir. Ayrıca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Sermaye Piyasası, Bankacılık ve Özel Emeklilik ile Genel Alanlarda denetime yetkili kılınmıştır.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB),İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO),Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği(TKYD),Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği(TÜYİD) ve İşletme İktisadi Enstitüsü Mezunlar Derneği (İMED) üyesidir.