• Hukuki sorunlar hakkında: özellikle Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku ve E-Ticaret hukuku alanlarında, danışmanlık hizmeti vermek,
  • Her türlü sözleşmenin taslak çalışmalarını yapmak ve bunlar hakkında mütalaa vermek,
  • İrtibat büroları kuruluşu hizmetleri,
  • Şube kuruluşu hizmetleri,
  • Şirket kuruluşu (Şahış, Limited ve Anonim Şirket) hizmetleri,
  • Şirketlere ilişkin her türlü belge ve evrakın özellikle Joint Venture, Ortaklar Arası Sözleşmeler, Hisse Satış Sözleşmeleri, İş Akitleri, Kredi ve Kira Sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Özel Detaylı İnceleme (Due Diligance)raporlarının hazırlanması,
  • Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu Toplantılarının hazırlıklarının yapılması ,
  • Birleşme, Bölünme, Devralma ve Rekabet Hukukuna uygunluk konusunda hukuki tavsiyelerde bulunmak.