5520 sayılı Kurular Vergisi Kanunu’nun 13.Maddesinde yer alan ‘’Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ‘’ müessesi düzenlenirken, başta OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde yer alan prensipler olmak üzere, uluslararası gelişmeler dikkate alınmıştır.

Şu ana kadar genellikle verginin konusu olarak gündeme gelen transfer fiyatlandırması aslında, ’’Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Hukuk ve İç Kontrol’’ alanlarıyla da çok yakından alakalıdır.

Dünya ticaretinin üçte birinin grup içi şirketler arasında gerçekleştiği yani, dünya üzerinde gerçekleşen ticari işlemlerin üçte birinin transfer  fiyatlandırması konusunun kapsamında olduğu tahmininden hareketle, transfer fiyatının doğru belirlenmediği durumlarda, her üç işlemden biriyle ilgili sadece eksik vergi ödenmiş olmakla kalınmıyor, nihayetinde kâr dağıtımına kadar süren tüm işletme süreci hatalı verilere dayanmış oluyor .

Bu nedenle, transfer fiyatlandırması kurallarına uymakla yükümlü olan mükellefler ile bu kuralı uygulamaktan sorumlu olanların bunun bilincinde olmaları ve ilişkili kişiler arasındaki işlemleri değerlendirirken, konunun diğer alanlarla ilişkisini dikkate almaları çok önemlidir.