Şirketler, hedefledikleri büyümeyi finanse edebilmek için, çoğu zaman önemli miktarda sermayeye ihtiyaç duyar. Bu sermaye ihtiyacı, şirket hisselerinin halka arz edilmesi ile karşılanabilir. Bu tarz bir işlem, mevcut hissedarlara yatırımlarının bir bölümünü satmaları için imkan sağlamaktır.

Sizlere, şirket hisselerinizi halka arz etme sürecinde, hisse senedi satışlarına doğrudan aracılık yapmadan ve hisse senetlerinden kâr sağlama kaygısı içinde olmadan tüm danışmanlık hizmetlerini sunabilmekteyiz.