Son zamanların muhasebe alanındaki en büyük değişikliği olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulamaya koyuldu. 2005 itibariyle, AB üyesi ülkeler ve bir çok başka ülkede teşkilatlanmış piyasalarda hisse senedi veya ihraç etmiş olduğu finansal enstrüman işlem gören şirketler UFRS’ye geçiş yaptılar.

Ülkemiz özelinde de, UFRS’ye geçiş her geçen gün hızlanarak devam etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı dahil bir çok kuruma tabi şirketler, finansal raporlamaları halihazırda UFRS temelli olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak yapmaktadır.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları, yeni düzenlemeler ile gelecekte tüm ticari işlemler için zorunlu hale gelecektir.