Çalışmalarımız, bütün mevcut ve gerektiğinde geleceğe dönük denetim, muhasebe, raporlama düzenlemeleri ve teknik danışmanlık hizmetlerini kapsar. Bunlar: