Kurumsal yaşam sürecinin hangi aşamasında olursa olsun potansiyelinin altında performans gösteren şirketlere yeniden yapılandırma gereken konuları belirleyerek, gizli değerlerini ve değer üreten faktörlerinin ön plana çıkaracak çözüm önerileri getirerek yardımcı olmaktayız. Yeniden yapılandırma hizmetlerimiz kapsamında şirketin mevcut durumu analiz edildikten sonra en fazla katma değeri oluşturacak şekilde yeniden yapılandırılması için iyileştirme önerileri, birleşme stratejileri, kontrollü çıkış ve tasfiye stratejileri gibi alternatifler değerlendirilmektedir.